Home   >   Movie Stars   >   M   >   Kenji Mizoguchi   >   Movies

Kenji Mizoguchi Movies

Kenji Mizoguchi movies available on Blu-ray and DVD

 
Ugetsu Monogatari [Blu-ray]     

Ugetsu Monogatari

Directed by Kenji Mizoguchi
With Mitsuko Mito, Masayuki Mori, Kikue Mouri, Sakae Ozawa and Kinuyo Tanaka
Complete title: Ugetsu Monogatari [Blu-ray]
Blu-ray Disc

The Story of the Last Chrysanthemum (The Criterion Collection) [Blu-ray]     

The Story of the Last Chrysanthemum

Directed by Kenji Mizoguchi
With Shotaro Hanayagi and Kakuko Mori
Complete title: The Story of the Last Chrysanthemum (The Criterion Collection) [Blu-ray]
Blu-ray Disc

Sansho the Bailiff (Criterion Collection) [Blu-ray]     

Sansho the Bailiff

Directed by Kenji Mizoguchi
With Kinuyo Tanaka and Yoshiaki Hanayagi
Complete title: Sansho the Bailiff (Criterion Collection) [Blu-ray]
Blu-ray Disc

Ugetsu     

Ugetsu

Directed by Kenji Mizoguchi
With Masayuki Mori, Machiko Kyo, Kinuyo Tanaka, Eitaro Ozawa and Ichisaburo Sawamura

The Life of Oharu (Criterion Collection) [Blu-ray]     

The Life of Oharu

Directed by Kenji Mizoguchi
With Toshiro Mifune and Kinuyo Tanaka
Complete title: The Life of Oharu (Criterion Collection) [Blu-ray]
Blu-ray Disc

The Mizoguchi Collection - 4-DVD Box Set ( Naniwa hika / Gion no shimai / Zangiku monogatari / Utamaro o meguru gonin no onna ) ( Osaka Elegy / S [ NON-USA FORMAT, PAL, Reg.2 Import - United Kingdom ]     

The Mizoguchi Collection

Directed by Kenji Mizoguchi
With Takashi Shimura, Isuzu Yamada, Seiichi Takegawa, Chiyoko Okura and Shinpachiro Asaka
Complete title: The Mizoguchi Collection - 4-DVD Box Set ( Naniwa hika / Gion no shimai / Zangiku monogatari / Utamaro o meguru gonin no onna ) ( Osaka Elegy / S [ NON-USA FORMAT, PAL, Reg.2 Import - United Kingdom ]

Eclipse Series 13: Kenji Mizoguchi's Fallen Women (Osaka Elegy / Sisters of the Gion / Women of the Night / Street of Shame) (The Criterion Collection)     

Eclipse Series 13: Kenji Mizoguchi's Fallen Women

Directed by Kenji Mizoguchi
With Isuzu Yamada and Machiko Kyo
Complete title: Eclipse Series 13: Kenji Mizoguchi's Fallen Women (Osaka Elegy / Sisters of the Gion / Women of the Night / Street of Shame) (The Criterion Collection)

The Life Of Oharu     

The Life Of Oharu

Directed by Kenji Mizoguchi

Story of the Last Chrysanthemum     

Story of the Last Chrysanthemum

Directed by Kenji Mizoguchi
With Shotaro Hanayagi, Kokichi Takada, Gonjuro Kawarazaki, Kakuko Mori and Tokusaburo Arashi

The 47 Ronin (Genroku Chûshingura) (1941) Import (All Region, NTSC) Kenji Mizoguchi     

The 47 Ronin

Directed by Kenji Mizoguchi
With Chôjûrô Kawarasaki, Yoshizaburo Arashi and Utaemon Ichikawa
Complete title: The 47 Ronin (Genroku Chûshingura) (1941) Import (All Region, NTSC) Kenji Mizoguchi

 

DVD and Blu-ray Region Encoding

US Movies on this page are region 1 or A encoded (US and Canada)


As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.