Home   >   Movie Stars   >   Z   >   Yimou Zhang   >   Movies

Yimou Zhang Movies

Yimou Zhang movies available on Blu-ray and DVD

 
House Of Flying Daggers     

House Of Flying Daggers

Directed by Zhang Yimou and Yimou Zhang
With Dandan Song, Ziyi Zhang, Takeshi Kaneshiro and Andy Lau

Hero     

Hero

Directed by Yimou Zhang
With Jet Li, Tony Leung Chiu-Wai, Maggie Cheung, Ziyi Zhang and Donnie Yen

Curse Of The Golden Flower     

Curse Of The Golden Flower

Directed by Yimou Zhang
With Chow Yun-Fat, Li Gong and Jay Chou

The Flowers of War     

The Flowers of War

Directed by Yimou Zhang
With Christian Bale, Ni Ni, Xinyi Zhang, Tianyuan Huang and Xiting Han

House of Flying Daggers     

House of Flying Daggers

Directed by Zhang Yimou and Yimou Zhang
With Dandan Song, Ziyi Zhang, Takeshi Kaneshiro and Andy Lau

Curse of the Golden Flower     

Curse of the Golden Flower

Directed by Yimou Zhang
With Chow Yun-Fat, Li Gong and Jay Chou

To Live     

To Live

Directed by Yimou Zhang
With You Ge, Li Gong, Ben Niu, Wu Jiang and Deng Fei

The Story Of Qiu Ju     

The Story Of Qiu Ju

Directed by Zhang Yimou and Yimou Zhang
With Gong Li, Lei Lao Sheng and Peiqi Liu

Red Sorghum [PAL]     

Red Sorghum

Directed by Yimou Zhang
With Yimou Zhang, Li Gong, Wen Jiang, Rujun Ten and Zhigang Chen
Complete title: Red Sorghum [PAL]

The Story of Qiu Ju     

The Story of Qiu Ju

Directed by Zhang Yimou and Yimou Zhang
With Gong Li, Lei Lao Sheng and Peiqi Liu

 

DVD and Blu-ray Region Encoding

US Movies on this page are region 1 or A encoded (US and Canada)


As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.