Home   >   Movie Stars   >   K   >   Apollonia Kotero   >   Height

Apollonia Kotero Height

 
Apollonia Kotero is 5' 4" or 1m63 tall.

How tall is Apollonia Kotero compared to you?
Set your height below and find out!

 

 
Apollonia Kotero
 
You

How tall is Apollonia Kotero compared to you?

 
Compare your or your friends height to Apollonia Kotero height!

I am a and my height is  

 

This page is for entertainment only.

Back to Apollonia Kotero home.